Zálohované diskové pole Intel RAID ve Windows 10

Pokud máte základní desku s čipem Intel a několik (stejných) disků, můžete si z nich vytvořit RAID (diskové pole) a získat tak lepší výkon nebo možnost zálohování dat. (Tímto můžete nahradit zrcadlené disky, které šly vytvořit ve starších Windows ale z Windows 10 byla tato možnost odstraněna.)

Prostor úložišť

Zrcadlené (zálohované) disky šli vytvořit ve Windows 7 a 8, ale ve Windows 10 byly nahrazeny Prostory úložišť, které mají ale nedostatečný výkon a jejich rychlost je velmi pomalá.

Místo toho ale můžete na většině základních desek s čipem Intel vytvořit RAID (česky jednoduše Diskové pole). Desky AMD také RAID nabízejí, ale vytvářejí se jinak a s jinými možnostmi. Nejprve budete muset v BIOSu nebo UEFI přepnout řadič na RAID (pokud tuhle možnost nenajdete, máte desku, která to nepodporuje). Pozor na to, že pokud máte na stejném řadiči i systémový disk, může přepnutí zabránit Windows ve spuštění – viz Přepnutí IDE, RAID či AHCI po instalaci Windows 10.

Následně budete potřebovat program „Úložná technologie Intel Rapid“ (Intel RST). Program můžete stáhnout ze stránek Intel nebo od výrobce vaší základní desky. Je dost možné, že program máte předinstalovaný s ovladači základní desky, ale doporučuji aktualizovat ho na nejnovější verzi. V programu Intel Rapid můžete sledovat stav připojených disků a také můžete vytvářet a spravovat disková pole (bez nutnosti restartovat do utility v BIOSu nebo UEFI).

Než vytvoříte pole, doporučuji projít si disky a na stránkách výrobce (Seagate, Western Digital, apod.) ověřit, jestli není dostupný update firmware. Zpravidla to funguje tak, že zadáte modelové nebo sériové číslo disku (obě najdete v Intel Rapid po kliknutí na disk pod Spravovat) a dozvíte se, zda je update dostupný nebo ne. Update nelze ale provést z Windows a proto bude potřeba provést to z Linuxu nebo bootovacího USB nebo CD (u Seagate je součástí firmware i ISO pro vytvoření). Update firmware může (mírně) zvýšit rychlost disku a hlavně zlepší kompatibilitu, pokud nejsou všechny disky stejně staré (a mají tedy různé verze firmware).

Vytvoření pole

Pro vytvoření disku klikněte v Intel Rapid na Vytvořit a zvolte jaký typ pole chcete vytvořit:

  • RAID 0 použije 2 a více disků a nabídne vyšší rychlost čtení a zápisu – nemá ale ŽÁDNOU OCHRANU DAT. Velikost a rychlost disku bude rovna součtu velikostí a rychlostí všech disků (resp. násobku nejmenšího a nejpomalejšího).
  • RAID 1 použije 2 disky a vytvoří zálohované pole, takže nepřijdete o data v případě poškození jednoho z disků. Velikost a rychlost zápisu ale bude stejná jako u jednoho disku (toho menšího a pomalejšího).
  • RAID 5 použije 3 disky a vytvoří tzv. paritní pole, což je v podstatě kombinace RAID 0 a RAID 1 – tedy data budou zálohována a zároveň získáte vyšší rychlost čtení a zápisu (ne dvojnásobnou, ale přibližně 1,5 násobnou).
  • RAID 10 použije 4 disky a vytvoří kombinaci RAID 0 a RAID1, takže data budou zálohována a zároveň bude kapacita a rychlost zápisu rovna součtu velikosti a rychlosti dvou disků.

Poznámka: Zálohovaný RAID není náhradou za zálohování dat. I když RAID 1/5/10 chrání před poškozením jednoho disku, nikdo vám nezaručí, že jich nemůže odejít více najednou. Navíc RAID nechrání před softwarovou chybou, která může vymazat tabulku souborů nebo jinak data poškodit bez možnosti opravy! Pokud budete RAID používat jako primární úložiště, měli byste stále ukládat kopii na další disk (Cloud, USB, NAS, apod.). RAID můžete ale používat i jako zálohu – tedy na RAID 0 ukládat data a na RAID 1 nebo 5 ukládat jejich kopie (i když to stále neřeší ztrátu dat při poškození celého PC např. při povodních či bouřce).

Až si vyberete typ RAID, klikněte na Další a zaškrtejte disky, které chcete použít. Disky by měli být prázdné, protože přijdete o data, která na nich jsou. Pokud ale na jednom z disků máte data, o která nechcete přijít a nemáte je kam jim (dočasně) přehrát, můžete zvolit „Zachovat data z jednoho z disků“ a program je během vytváření pole překopíruje. Pozor ale na to, že to jde pouze u jednoho disku (takže data z ostatních disků musíte případně nacpat na jeden z nich) a musíte si hodně dobře ověřit, na kterém disku jsou ona zálohovaná data, protože disk volíte podle toho, kam je připojen na základní desce a ne podle jména nebo písmena disku. Pro maximální jistotu doporučuji nechat aktivní svazek pouze na jednom disku (tom, který chcete zachovat) a z ostatních disků odstranit svazky ve Správci disků – tím vám Intel Rapid nabídne zachovat jen ten disk, na němž je nachází naformátovaný svazek a budete mít jistotu, že je to ten správný.

Na téže stránce, kde volíte disky, máte ještě několik možností. Pod Velikost svazku můžete zvolit, kolik procent disků bude svazek zabírat. Pokud zvolíte méně než 100%, budete moci ve zbylém místě vytvořit další svazek jiného typu. Nemusíte tak všechny disky obětovat na stejný typ a např. pokud máte 3×1TB, můžete vytvořit 1TB zálohovaný disk (50% = využije 500GB na každém disku) a k němu 1,5TB rychlejší disk bez zálohování. (Pro vytvoření dalšího pole na stejných discích stačí zvolit Vytvořit, vybrat typ RAID a na další stránce zvolit „Přidat do existujícího pole“ a vybrat dříve vytvořené pole).

Další možnost pod Upřesnit je velikost proužku (český překlad „stripe“; netýká se RAID 1, které prostě kopíruje všechna data). Proužek určuje, po jakých částech budou data rozdělena mezi disky. Pokud plánujete ukládat malé soubory (dokumenty, programy, apod.) zvolte malou velikost (4kB nebo 8kB; u RAID5 je minimum 16kB), pokud naopak plánujete ukládat velké soubory (MP3, JPG, AVI, MKV, ISO, atd.) zvolte velký proužek (64kB nebo 128kB; u RAID10 je maximum 64kB). Počítejte s tím, že čím menší je proužek, tím pomalejší bude zápis na disk!

Pozor: na bezpečné místo si zapište pořadí disků a parametry (velikost a proužek) každého RAID, které vytvoříte! Informace jsou totiž uloženy v CMOS paměti, kam se ukládá i nastavení BIOS/UEFI, a pokud budete muset tuto paměť resetovat (CLEAR CMOS), přijdete i o RAID. Díky zapsání parametrů ho v takovém případě budete schopni znovu vytvořit a zachránit data na něm uložená.

Poslední možnost pod Upřesnit, pokud vytváříte zálohovaný disk, je Inicializovat svazek. Pokud ji nezaškrtnete, program sice vytvoří pole, ale nezačne na něm zálohovat data!!! (Totéž platí, pokud vytvoříte disk v BIOS/UEFI/Legacy režimu!) Inicializací provedete kontrolu disků a zahájíte zálohování (ve verzi RST 11.x a starších to zároveň znamenalo smazání všech dat; od verze 12.0 už to ale neplatí). Inicializace ale může trvat několik hodin (počítejte 3 až 5 hodin na každý 1TB velikosti) a zpomaluje celý počítač. Naopak ale není nutná a pokud ji nezaškrtnete, můžete pole začít okamžitě používat (ale bez zálohování). Inicializaci můžete zahájit zaškrtnutím „Inicializovat disk“ nebo později kliknutím na Upřesnit – Inicializovat (pod vlastnostmi disku v Intel Rapid). Během inicializace také nelze měnit nastavení disku, takže je lepší vytvořit disk bez inicializace, nastavit všechny zbylé možnosti (viz dále) a pak teprve disk inicializovat.

Nakonec klikněte na Další a po ověření, že jste zvolili správné disky, na Vytvořit svazek. Pole se zobrazí v diagramu napravo a zobrazí, které disky patří do kterého pole.

Vytvoření disku

Pro použití pole ve Windows musíte ještě nastavit disk a vytvořit a naformátovat na něm svazek. V Intel Rapid klikněte na RAID (velký obdélník vpravo) a pod Upřesnit klikněte u „Vyprazdňování vyrovnávací paměti pro zápis“ na Vypnout. Pak, pokud máte zálohované pole, u „Režim mezipaměti“ klikněte na Změnit a zvolte „Zpětný zápis“ („Write-back“) a potvrďte. Tím umožníte disku vypočítávat zálohu zpětně, což výrazně zvýší rychlost zápisu na disk (a vytvoří malé riziko, že přijdete o data, pokud by disk odešel dříve, než se vytvoří záloha). Pokud jde o soukromý disk pro dokumenty nebo média, je tohle riziko zanedbatelné. Pokud naopak potřebujete maximálně bezpečný disk, zapněte „Vyprazdňování paměti“ a zvolte režim „Jen pro čtení“ – počítejte ale s výrazně nižší rychlostí zápisu na disk!

Pozor: pokud vypnete vyprazdňování paměti, nepoužívejte systém REFS. Toto je nový diskový systém ve Windows 10, který dokáže průběžně opravovat chyby na disku. Pokud ale dojde i k nepatrnému poškození tabulky souborů v důsledku výpadku disku (na který se nezapsala všechna data z mezipaměti, např. kvůli výpadku elektřiny), můžete velice snadno přijít o všechna data! Při vypnutém vyprazdňování paměti tedy raději použijte NTFS, které můžete snadněji opravit pomocí CHKDSK nebo v nejhorším případě obnovit data pomocí celé řady dostupných nástrojů na obnovu souborů. REFS totiž CHKDSK nepodporuje a nástroje na jeho obnovu skoro neexistují, vzhledem k tomu, jak nový a málo používaný je to systém.

Klikněte pravým tlačítkem myši na Tento počítač a zvolte Spravovat. Klikněte na Správa disků a pravděpodobně se vám zobrazí okno „Inicializace disku“ (pokud ne, můžete ji spustit kliknutím na nový disk). Zvolte GPT (pokud neplánujete používat disk ve starých systémech jako Windows XP a starší) a klikněte na OK. Klikněte pravým tlačítkem myši na prázdný (černý) disk a zvolte „Nový jednoduchý svazek“. V průvodci můžete změnit velikost svazku (na jednom poli můžete vytvořit více svazků pro oddělení dat), zvolit písmeno disku (nebo disk vložit do složky jiného disku – užitečné, pokud vám písmena docházejí) a nakonec disk naformátovat. Opět můžete měnit velikost alokační jednotky, která by, pokud možno, měla být stejná nebo větší než velikost Proužku u disku. Opět platí že menší velikost je pro malé soubory (dokumenty, programy, apod.) a větší pro velké soubory a stejně tak i platí, že čím menší velikost, tím pomalejší bude zápis na disk. Formátování můžete nechat na „Rychlé“ protože integritu disku ověří a zajistí Inicializace pole.

Pokud jste to ještě neprovedli, nyní je ten správný čas na Inicializaci pole, aby se aktivovala záloha. Během inicializace můžete počítač restartovat nebo vypnout, pokud to provedete bezpečně (přes nabídku Start), inicializace bude pokračovat po spuštění počítače dál. Pokud ale dojde k nečekanému vypnutí (výpadek napájení, BSOD, apod.) bude muset inicializace začít od začátku (pro ověření, že výpadek nepoškodil již ověřená data). Snažte se tedy nedělat nic, co by k tomu vedlo. Průběh inicializace můžete sledovat v Intel Rapid na záložce Stav (nebo najetím na ikonu v liště). Během inicializace můžete počítač i disk normálně používat, ale nekopírujte zbytečně na disk větší množství dat, protože by to bylo pomalé a zdržovalo by to inicializaci pole.

Poznámka: Inicializace se může později spustit automaticky, pokud dojde k pádu počítače během zápisu dat do pole (nebo během opožděného výpočtu parity). To je normální proces, který zajišťuje maximální spolehlivost pole. Pokud chcete ručně ověřit integritu pole, můžete v Intel Rapid pod vlastnostmi disku kliknout na „Ověřit data“.

Automatická obnova

Pokud vám odešel jeden disk ze zálohovaného pole, můžete do počítače vložit nový a nechat systém, aby pole obnovil. V Intel Rapid pod Předvolby jděte na Systém a pod „Automatické znovusestavení“ klikněte na Zapnout (pokud na to nejde kliknout, je to již zapnuté). Následně jděte na Stav, vpravo klikněte na nový (prázdný) disk a klikněte na „Označit jako náhradní“. Tím řeknete systému, že tento disk má použít pro opravu poškozených polí. Udělat to můžete, i když žádné pole není poškozené, ale chcete mít prostě záložní disk pro případ budoucího pádu.

Možné chyby a jejich odstranění

  • Pokud je zápis na disk pomalý, ověřte, že neprobíhá inicializace nebo ověřování dat (v Intel Rapid). Také ověřte ve Správci zařízení, že pro daný disk je ve Vlastnostech na záložce Zásady vše zaškrtnuto.
  • Pokud při spuštění počítače vyskakuje BSOD (modrá obrazovka) a jako chybná součást je uveden ovladač „iaStorA.sys“ (příp. místo posledního A je něco jiného), zkuste v BIOS/UEFI přepnout zpět na AHCI nebo IDE. Pokud k chybě dochází při AHCI nebo IDE režimu, zkuste naopak přepnout na RAID. Pokud změna režimu nepomáhá, zkuste řadič přepnout do „legacy“ režimu a při spuštění počítače mačkejte CTRL + I. Tím se dostanete do systémového správce RAID, kde můžete zkusit pole odstranit, vytvořit nebo opravit. Pokud ani to nepomohlo, zkuste řadič úplně vypnout (systémový disk musí být připojen jinak) nebo odpojit všechny disky.
  • Pokud k BSOD dochází při spuštění programu Intel Rapid, ověřte, že je spuštěna služba „Intel Rapid Storage Technology“ (např. příkazem „net start IAStorDataMgrSvc“). Pokud chyba není ve službě, zkuste odinstalovat ovladač. Ve Správci zařízení pod Řadiče (v PC může být několik skupin řadičů podle typu) najděte „Intel RAID Controller“ (jméno se může mírně lišit – podstatná jsou slova „Intel“ a „RAID“) a po kliknutí pravým tlačítkem zvolte Odinstalovat. V potvrzovacím dialogu pak zaškrtněte „Odstranit software ovladače“. Po restartu PC budete muset znovu nainstalovat Intel RST. Pomoci také může „legacy“ režim (viz předchozí bod).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..